Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekÚti okmányok

A kérelem benyújtása kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén

A kérelmet a törvényes képviselő nyújtja be. A kérelem előterjesztésekor azonban a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló kérelmezőnek is meg kell jelenni személyesen, kivéve ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét még nem töltötte be, illetve ha a 12. életévét betöltött kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé. Ez utóbbit kezelőorvos által kiállított igazolással kell igazolni.

A kérelem benyújtásakor az alábbi iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges (kiskorú és gondnokság alatt álló személy esetén):

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat - ha érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal a kérelmező nem rendelkezik, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmánnyal vagy okirattal
 • személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány - ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat - külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza
 • a szülő (törvényes képviselő) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti okmánya,
 • a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról - gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén
 • szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata*
 • a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat - ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszűntette
 • a kérelmező igazolványképe - ha a kérelmező 12. életévét nem töltötte be és a kérelem benyújtásakor személyesen nem jelenik meg, illetve ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé
 • előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről - ha az előző, le nem járt érvényességi idejű okmány elveszett, eltulajdonították, megsemmisült
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv - ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították és ezt a rendőrségen bejelentették
 • az eljárási illeték befizetését igazoló feladóvevény

*A kérelem benyújtásakor elegendő csak az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta és erről okirat került kiállításra. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása.

A kérelmező arcképmása, aláírása, valamint ujjnyomata a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

A kérelmező helyett a törvényes képviselő aláírása is felvételezhető, ha az írásképtelen.

Ujjnyomat a következő esetekben nem kerül felvételezésre:

 • a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét még nem töltötte be
 • a kérelmező ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen
 • a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
 • azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapotuk nem teszi lehetővé

Az eljárási illeték mértéke (kiskorú személy esetén)

 • 2500 forint
 • a magánútlevél soron kívüli kiadásának illetéke, valamint ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül sor, az eljárási illeték mértéke a fenti kétszerese
 • amennyiben az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett soron kívüli eljárásban kerül sor, az eljárási illeték mértéke az alapilleték háromszorosa.

Az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárban készpénzzel kell megfizetni. A konzuli tisztviselő útján kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő harminc nap, amely a kérelem benyújtását követő napon kezdődik.

Kérelemre a magánútlevél soron kívüli eljárásban, a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül elkészül. Ez azonban nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének idejét.

Kész okmány átvétele (kiskorú és gondnokság alatt álló személy esetén)

 • törvényes képviselő útján a kérelem benyújtásakor megjelölt körzetközponti jegyzőnél (okmányirodában), vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában (Központi Okmányiroda)
 • postai úton a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt belföldi címen
 • külföldön a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt konzuli tisztviselőnél
Egy szinttel feljebb

Elõzõ oldal

Következõ oldal

A magánútlevél iránti kérelem benyújtása nagykorú kérelmező esetén A második magánútlevél
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre